औरंगाबाद - राज्य शासनाने कोरोना रुग्णावर उपचार करताना रुग्णालयांनी आकारावयाचे दर निश्चित केलेले आहे. त्यानुसार कोरोना रुग्णांकडून जादा दराने आकारणी करू नये, असेही स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे. तरी देखील या निर्देशांना केराची टोपली दाखवत अव्वाच्या-सव्वा बिले आकारणा-या शहरातील 14 नामांकित रुग्णालयांना जिल्हा प्रशासनाने दणका दिला आहे. या सर्व रूग्णालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

शासनाच्या निर्देशांना खुंटीवर टांगत शहरातील 14 रुग्णालयांनी 656 कोरोना रुग्णांकडून तब्बल 62 लाख 33 हजार इतकी जादा रक्कम आकारल्याचे उघडकीस आले आहे. त्याबाबत 25 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी या 14 हॉस्पिटलला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या असल्याचे बुधवारी (दि. 30) समोर आले. या नोटीसला सात दिवसांमध्ये हॉस्पिटलने समर्पक उत्तर न दिल्यास आणि बिल कमी करणेबाबत आवश्यक ती कारवाई न केल्यास कायद्यानुसार दंडाची अथवा फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे. या कारवाई अंतर्गत लाईफलाईन हॉस्पिटलला तीन लाख तीस हजार रुपये पंधरा रुग्णांचे परत करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानुसार संबंधित रुग्णालय व्यवस्थापनाने रुग्णांकडून आकारलेली अतिरिक्त रक्कम परत केली आहे. यासाठी नियुक्त अधिकर्यांकडून सर्व बिलांची सखोल तपासणी करण्यात आली.

तपासणीअंती शहरातील 14 रुग्णालयांमध्ये 656 कोरोना रुग्णांच्या बिलांची एकूण 62 लाख 33 हजार इतकी जादा रक्कम आकारणी केल्याचे उघडकीस झाले आहे. याबाबत सर्व नियुक्त सहाय्यक लेखाधिकारी यांनी बिलातील जादा आकारणीबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. त्यानुसार 25 सप्टेंबर रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन 1949 व बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट 2006मधील तरतुदीनुसार या 14 रुग्णालयांना 62 लाख 33 हजार इतकी बिलाची जादा रक्कम आकारणी का केली म्हणून कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असल्याचे उपजिल्हाधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांनी सांगितले.

बिलांच्या तपासणीसाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने 21 मे 2020 व 31 ऑगस्ट 2020 च्या अधिसूचनेनुसार कोरोना रुग्णावर उपचार करताना रुग्णालयांनी आकारणीबाबत दर निश्चिती केलेली आहे. यामध्ये दवाखान्यातील डॉक्टरची फीचाही समावेश आहे. त्यानुसार कोरोना रुग्णांकडून जादा दराने आकारणी करू नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, शहरातील बर्याच खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून शासनादेशाला केराची टोपली दाखवत जादा दराने बिल आकारणी करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या सर्व तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी सहाय्यक लेखाधिकारी यांची रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे.